R
E
L
N
Ü
R
Ü
S
A
Y
L
İ
B
O
M
E
N
A
H
K
E
M
E
Y
    

Ürün Özellikleri
Metal ayak ve MDFlam tabladan oluşur.
Şantiyelerde işçi yemekhanelerinde tercih edilen pratik bir üründür.

İLGİLİ ÜRÜN GRUPLARI
YEMEKHANE
SANDALYESİ
YEMEKHANE
ÖRNEKLERİ